Logika ekologii

aktualności

REALIZACJA PROGRAMU W ROZKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Prezentacja projektów realizowanych na Mazowszu w ramach programu „Logika ekologii”

Prezentacja projektów realizowanych przez grupy młodzieży na terenie województwa mazowieckiego w ramach programu „Logika ekologii” odbyła się 19 marca 2024 r. w Radomiu. 

Podczas prezentacji obecna była Wiceprezydent Radomia, Katarzyna Kalinowska. Wydarzenie miało charakter otwarty. Do Kamienicy Deskurów przy ul. Rynek 14 przybyli mieszkańcy Radomia: młodzież z ponadpodstawowych szkół radomskich wraz z towarzyszącymi im nauczycielami i rodzicami oraz przedstawiciele uczelni wyższych i szkół policealnych.

Młodzież uczestnicząca w programie „Logika ekologii” przygotowała stoisko, na którym prezentowała swoje projekty zrealizowane w ramach programu. Na stoisku można było obejrzeć urządzenia, prototypy oraz uzyskać informacje o przebiegu inicjatyw. Młodzież dzieliła się swoimi rekomendacjami działań wspierających ochronę środowiska w regionie.  Największe zainteresowanie wzbudził projekt dotyczący jakości powietrza w Radomiu. Uczniowie prezentowali elementy czujnika pyłów wykorzystanego w projekcie oraz aplikację w której na bieżąco można odczytywać dane z czujników zainstalowanych w mieście przez uczniów. Mieszkańcy Radomia interesowali się lokalizacją czujników i pytali o różnice w stopniu zapylenia między poszczególnymi dzielnicami.

Stoisko wyposażono w zwracający uwagę stand reklamowy z nazwą i logo programu oraz udekorowano roślinami doniczkowymi.

Żeby przyciągnąć uwagę publiczności młodzież przygotowała również konkurs wiedzy o ekologii, w którym mogły wziąć udział wszyscy uczestnicy wydarzenia. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i dawał okazję do nawiązania rozmowy zarówno o projektach realizowanych w ramach programu jak i problemach ochrony środowiska w Radomiu. Według organizatorów w wydarzeniu wzięło udział około 700 osób.

Dzięki prezentacji projektów, uczniowie uczestniczący w programie ”Logika ekologii” mieli okazję podzielić się wrażeniami z udziału w programie oraz zdobytą wiedzą z rówieśnikami i starszymi mieszkańcami Radomia. Przez przygotowanie stoiska i  działania podejmowane na targach zyskali doświadczenia przekładające się na poczucie sprawczości, rozwój kompetencji społecznych, poczucie zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej. Należy mieć nadzieję, że obecność młodzieży aktywnie uczestniczącej w pracach na rzecz mieszkańców Radomia, zachęci i zmotywuje uczniów i uczennice z pozostałych szkół radomskich do zaangażowania się w życie społeczne.

Relacje z wydarzenia wraz ze zdjęciami przedstawiającymi m.in. stoisko „Logika ekologii” ukazały się w lokalnych mediach. Materiały z imprezy publikowano również w mediach społecznościowych uczelni wyższych i szkół radomskich.

 

Prezentacja projektów realizowanych na Lubelszczyźnie w ramach programu „Logika ekologii”

W dniu 14 marca 2024 r. na  Arenie Lublin w Lublinie, odbyła się prezentacja projektow realizowanych przez młodzież z województwa lubelskiego, uczestnicząca w programie "Logika ekologii". Wzięłi w niej udział przedstawiciele wszystkich szkół uczestniczących w projekcie tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie, Zespołu Szkół Powiatowych w Niemcach, Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie, Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Lublinie. Wraz z młodzieżą obecni byli dyrektorzy i nauczyciele. 

Młodzież prezentowała swoje projekty oraz zgłaszała rekomendacje dotyczące wypracowanych rozwiązań z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Adresatami rekomendacji byli przedstawiciele Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

 

Wizyta studyjna trenerów Logiki ekologii w Oslo


Wizyta studyjna nauczycieli, pełniących w projekcie rolę trenerów w Oslo, u NewSchool, partnera norweskiego, odbyła się w dniach 15-18 lutego 2024 r. Wzięło w niej udział 12 osób z województw mazowieckiego i lubelskiego.
Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń, poznania norweskich doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej i obywatelskiej oraz podsumowania projektu "Logika ekologii".
Podczas wizyty w Trygg av Natur (Safe by Nature), uczestnicy wzięli udział w spotkaniu „Metodologia Nature School dotycząca uczenia młodzieży w zakresie zagadnień dotyczących natury i środowiska”. Trygg av Natur to organizacja non-profit zajmująca się promowaniem dobrostanu psychicznego i zdrowia publicznego. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także edukację dla dorosłych w obszarach edukacji, rozwoju dzieci i młodzieży m.in. poprzez udział w aktywnościach na łonie natury.
Ciekawym doświadczeniem było też spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i przedstawicielką Wydziału Edukacji Oslo w Hellerud School. Podczas spotkania zaprezentowane zostało jak funkcjonuje systemu edukacji i szkolnictwa zawodowego w Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zawodowej oraz prowadzonych przez norweską szkołę działaniach partycypacyjnych.
Trenerzy NewSchool przeprowadzili też warsztaty Design Thinking (DT), które miały na celu zapoznanie z tym procesem oraz wskazanie możliwości jego wykorzystania w nauczaniu. Myślenie projektowe to nieliniowy, powtarzalny proces, którego zespoły używają do zrozumienia użytkowników, kwestionowania założeń, ponownego definiowania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań do prototypowania i testowania. Najbardziej przydatne jest rozwiązywanie źle zdefiniowanych lub nieznanych problemów i obejmuje pięć faz: wczuwanie się, definiowanie, tworzenie pomysłów, prototypowanie i testowanie. Design Thinking oferuje praktyczne metody i narzędzia , których używają największe firmy do rozwoju innowacji.

 

 

Realizacja warsztatów z grupami młodzieży 

Miło nam poinformować że analogicznie do ubiegłego roku szkolenego, rozpoczęliśmy realizację promgramu w okresie od października do stycznia 2024 roku. Zajęcia prowadzone są przez 11 nauczycieli pełniących rolę trenerów.

Do grona młodzieży biorącej udział w projekcie dołączyły dwie nowe grupy ze szkół: Technikum Architektury Krajobrazu w Niemcach oraz Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.

Uczniowie wezmą udział w warsztatach których celem jest rozwój kompetencji społecznych, podniesienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności klimatycznej, poznanie  przez młodych ludzi, uczestników projektu, demokratycznych narzędzi partycypacji społecznej oraz rozwój krytycznego i interdyscyplinarnego myślenia o rozwiązaniu wybranych problemów. 

Cykl warsztatów tworzą zajęcia prowadzone w oparciu o następujące scenariusze: 

1./ Integracja grupy / zespołu klasowego. Wprowadzenie do programu

2./ Motywacje i emocje w marketingu

3./ Reklama a rzetelna informacja

4./Zaufanie do siebie i innych

5./ Odpowiedzialność

6./ Krytyczne myślenie

7./ Zachowanie konsumenckie i zachowania obywatelskie

8./ Gospodarka globalna

9./ Postawy obywatelskie w lokalnej społeczności

10./ Zarządzanie projektem

Ponadto w ramach programu ponownie odbędą się spotkania z lokalnymi samorządowcami, mające na caleu zapoznanie młodzieży z aktualnymi probelmami środowiskowymi oraz prowadzoną polityką ochrony środowiska. Ponownie jak w poprzednim roku szkolnym grupy młodzieży objętę są opieką mentorów (studencji uczelni wyższych), którzy pomagąją w realizacji projektów. 

Do tlistopada 2023 młodzież zgłosiła 8 projektów

1. Kolory wiosny
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

2. Recykling szkła
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

3. Wystawa edukacyjna – Odpady to surowce - ekologiczne gospodarowanie odpadami
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

4. Warsztaty artystyczne - Odpadkowe cuda – recykling w dekoracjach świątecznych.
Zespół Szkół zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

5. Drugie życie odpadów
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

6. Ekoporadnik kulinarny - ebook - jak gotować i nie marnować
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

7. Warsztaty edukacyjne - Ekologia w domu i w szkole - lokalnie dbamy o środowisko.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

8. Logika Ekologii – badamy jakość powietrza w Radomiu
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki

 

 

REALIZACJA PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Projekty oraz prototypy rozwiązań zaproponowane przez grupy młodzieży biorącej udział w projekcie w roku szkolnym 2022/2023

1. Eko-Rozum
Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
Projekt skupia się na „Ekośladzie” który pozostawiany jest na terenach szkolnych przez osoby uczestniczące w działalności placówki.

2. Eko-Powietrze
Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
Projekt ma na celu uświadomienie i zaangażowanie młodzieży szkół średnich do mikro odziaływań ekologicznych.

3. Ekopracownia Zielona Klasa
Zespół Szkół Zawodowych w Ostrołęce
Działanie jest odpowiedzią na problem niskiej świadomości ekologicznej i potrzeby edukacji, która wymaga nowatorskiego podejścia w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców i zwrócenia uwagi na problemy związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi.

4. Mobilna edukacyjna ścieżka ekologiczna
Zespół Szkół Zawodowych w Ostrołęce
Działanie ma na celu zwrócenie uwagi na problem edukacji ekologicznej, która jest niewystarczająca i wymaga systematycznego wsparcia oraz poprawy świadomości, jak nieodpowiedzialna gospodarka człowieka, włącznie z naszym nieracjonalnym stylem życia i nadmierną konsumpcją wpływa na środowisko.

5. Siedlisko dla owadów
Zespół Szkół Zawodowych w Ostrołęce
Zaproponowane przez młodzież działanie, zwraca uwagę na problem ginących owadów, których obecność jest konieczna do prawidłowego rozwoju roślin.

6. Ptasi Eko rewir
Zespół Szkół Zawodowych w Ostrołęce
Zaproponowane przez młodzież działanie, odpowiada na problem zaburzania naturalnego ekosystemu przez inwazyjną integracją człowieka w naturalne środowisko. W ramach projektu młodzież zbudowała budki lęgowe dla ptaków, karmniki oraz poidła.

7. Czynna ochrona żółwia błotnego
Niepubliczne Technikum Leśne w Lublinie
Projekt ma za zadanie zwrócenie uwagi na objętego ścisłą ochroną w Polsce żółwia błotnego, którego występowanie w naturalnym środowisku przez postępującą zmianę klimatu jest zagrożone.

8. Zaprośmy zieleń do pomocy
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
W projekcie młodzież dostrzega potrzebę poprawy jakości powietrza w swoim otoczeniu, dlatego też wyszła z inicjatywą zakupu, posadzenia i pielęgnowania drzew na terenie szkoły i powiatu.

9. Eco dom - domem inteligentnym
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Utworzony w ramach projektu szkolny „Kącik ekologiczny” ma za zadanie zapoznawać młodzież z ekologicznymi sposobami pozyskiwania i magazynowania energii.

10. Dzień Ekologiczny
Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim
Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany w Mińsku Mazowieckim problem dotyczący odpowiedniego recyklingu odpadów, który w mieście wynosi 10%.

11. Śmietnikowo
Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim
Projekt odpowiada na potrzebę szerzenia informacji i wiedzy na temat działań związanymi z odpadami oraz rozwiązania problemu śmiecenia na terenie miasta.

12. Ekoprzestrzeń
Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie
Działanie zakłada utworzenie ekologicznego zakątka w budynku szkoły, gdzie posadzone różnorodne miododajne i owocowe rośliny wzbogacą trawnik i przyczynią się, w skali mikro, do zwiększenia bioróżnorodności.

13. Recykling to się opłaca
Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie
Działanie zakłada selektywną zbiórkę puszek aluminiowych, poprzez zakup pojemników - „puszkojady” i zgniataczy do puszek.

14. Bioróżnorodność w mieście
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie
W ramach projektu zostanie utworzona zielona przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu szkoły, co jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskiej bioróżnorodności w Lublinie.

15. Wtryskarka do tworzywa z butelek PET
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie
Projekt będzie dotyczył wykonania prototypu wtryskarki do plastiku, urządzenia które umożliwi przetopienie plastikowych butelek PET w dowolną formę użytkową.

16. Wspólnie dla pszczół
Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle
Powszechnym problemem związanym z ochroną środowiska jest zagrożenie wymarciem pszczół. W Kadzidle i okolicach ludzie hodują pszczoły, jednak jest to zjawisko coraz mniej powszechne ze względu na monokulturę upraw i drzewostanu.

17. Na pomoc pszczołom
Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle
Projekt ma na celu przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat doboru roślin miododajnych do obsadzenia na balkonach oraz ogrodach.

18. Moodboard – zaprojektujmy razem Eko przestrzeń
Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie
Uczniowie postanowili dostosować wnętrze szkolnej świetlicy pod względem ergonomicznym i ekonomicznym kreując nowy układ funkcjonalny przy zachowaniu walorów estetycznych i wykorzystując naturalne materiały.

19. Zróbmy to razem - zadbajmy o zdrowie i ekologię
Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie
Uczniowie przygotowali kącik ekologiczny z plakatami o różnych alternatywnych źródłach energii i związanych z zadbaniem o środowisko, wykonali siedziska z palet i materiałów z recyklingu oraz przygotowali model  Eko -roweru  wytwarzający energię.

20. Tworzenie przestrzeni edukacji ekologicznej
Zespół Szkół nr 1 w Lublinie
Podczas realizacji działania młodzież utworzy zacienione miejsca dla celów dydaktyczno-wychowawczych z jednoczesnym zagospodarowaniem miejsca, które polepszy estetykę całego obiektu szkolnego.

21. Racjonalne gospodarowanie wodą
Zespół Szkół nr 1 w Lublinie
Projekt będzie dotyczył wykorzystania istniejącej naturalnej przestrzeni aby pomóc pożytecznym owadom i ptakom zwłaszcza w upalne dni poszukującym miejsca, w którym mogą ugasić pragnienie.

 

 

Powszechność - partycypacja młodzieży w lokalne programach ochrony środowiska

Młodzieżowe projekty dotyczące ochrony środowiska i ekologii zostaną zaprezentowanie podczas otwartcyh wydarzeń, umożliwiajac zapoznanie się z problematyką prokjektów wszystkich zainteresowanych. 

W dniu 15 czerwca 2023 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ostrołęce odbędzie się prezentacja projektów zrealizowanych przez młdozieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce

Natomiast 18 czerwca 2023 r. podczas Wesela Kurpiowskiego w Kadzidle odbędzie się prezentacja projektów zrealizowanych przez młdozieży z tamtejszego Zespołu Szkół Powiatowych. 

W dniu 13 września 2023 w Lublinie odbyło się podsumowanie projektu Logika Ekologii. Na spotkaniu uczniowie przedstawili efekty swojej pracy, która zmieniła przestrzeń wokół szkoły. 

Podczas spotkania odbyła się debata prowadzona przez Michała Olszańskiego (dziennikarza radiowego i telewizyjnego) na temat postrzegania ekologii przez młodych ludzi, w której nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. W podsumowaniu projektu uczestniczył również dyrektor z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego p.Daniel Pyda, który zachęcał młodzież do zachowań proekologicznych
i do dalszej współpracy na ich rzecz.

Dzięki uczestnictwu w projekcie „Logika ekologii” młodzież uwierzyła w siebie, poszerzyła i pogłębiła swoje zainteresowania.

 

 

Spotkanie z samorządowcami w Lublinie

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, w ramach projektu Logika Ekologii finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, odbyło się spotkanie z p. Januszem Bodziackim Dyrektorem Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych z Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubelskiego. Samorząd Miasta Lublin reprezentowali przewodnicząca komisji gospodarki komunalnej – p. Monika Kwiatkowska i radny miejski, członek ww. komisji p. Piotr Choduń. 

Na spotkaniu obecni byli dyrekcja, nauczyciele i uczniowie uczestniczący w realizowanym projekcie Logika ekologii, a także uczniowie tych szkół. Ponadto obecni byli również mentorzy grup młodzieży z Politechniki Lubelskiej. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 86 osób.

Wydarzenie miało na celu zapoznanie młodzieży oraz mentorów z aktualnie prowadzoną polityką ochrony środowiska w województwie lubelskim. Przedstawiciele samorządu mówili nie tylko o prowadzonych działaniach, ale także tych które są zakończone oraz planowane w najbliższej perspektywie. Młodzież przedstawiła swoje propozycje dotyczące działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, które realizuje w formie projektów.

Goście spotkania, poszerzyli swoją wiedzę o zidentyfikowane przez urząd marszałkowski problemy związane z ekologią, a poprzez aktywne uczestnictwo, mogli wymienić swoje doświadczenia projektowe.

 

 

Realizacja warsztatów z grupami młodzieży 

Nauczyciele pełniący rolę trenerów projektu, reazlizują obecnie warsztaty z grupami młodzieży. 

Celem warsztatów jest rozwój kompetencji społecznych, podniesienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności klimatycznej, poznanie  przez młodych ludzi, uczestników projektu, demokratycznych narzędzi partycypacji społecznej oraz rozwój krytycznego i interdyscyplinarnego myślenia o rozwiązaniu wybranych problemów. 

Cykl warsztatów tworzą zajęcia prowadzone w oparciu o następujące scenariusze: 

1./ Integracja grupy / zespołu klasowego. Wprowadzenie do programu

2./ Motywacje i emocje w marketingu

3./ Reklama a rzetelna informacja

4./Zaufanie do siebie i innych

5./ Odpowiedzialność

6./ Krytyczne myślenie

7./ Zachowanie konsumenckie i zachowania obywatelskie

8./ Gospodarka globalna

9./ Postawy obywatelskie w lokalnej społeczności

10./ Zarządzanie projektem

 

 

Szkolenie przygotowawcze trenerów realizujących program 

W dniach 16-18 grudnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się trzydniowe szkolenie przygotowujące nauczycieli szkół ponadpodstawowych województw mazowieckiego (bez Warszawy) i lubelskiego do pełnienia roli trenerów prowadzących program "Logika ekologii". 

Nauczyciele zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, który miał miejsce w listopadzie 2022 r. 

Uczestnicy szkolenia, oprócz szczegółowego zapoznania się z projektem Logika ekologii, jego celem, założeniami, działaniami i harmonogramem, będą mieli okazję osobiście poprowadzić superwizowane warsztaty w oparciu o przygotowane scenariusze. Podobne warsztaty, od początku II semestru roku szkolnego 2022/2023 będa prowadzili w swoich szkołach z grupami młodzieży ze szkół branżowych I stopnia oraz techników. 

 

 

Spotkania informacyjno-promocyjne 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu Logika ekologii. 

W spotkaniach weźmą udział m.in. przedstawicielki pratnera norweskiego - New School z Oslo. 

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego (bez Warszawy) dlatego zapraszamy odpowiednio: 

  • 8 grudnia 2022 r., godz. 15.00 - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, Lublin 
  • 9 grudnia 2022 r., godz. 10.00 - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału, pisząc na: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl 

 

 

Zaproszenie do udział w projekcie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zaprasza nauczycieli województwa lubelskiego i mazowieckiego (bez Warszawy) do wzięcia udział w projekcie „Logika ekologii”, finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Projekt adresowany jest do młodzieży szkół branżowych i techników w województw mazowieckiego i lubelskiego. Projekt zakłada realizację warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji społecznych młodzieży oraz edukacji konsumenckiej i ekologicznej poprzez realizację inicjatyw związanych z ochroną środowiska.
Uczestnicy projektu tj. młodzieży w wieku 15-19 lat, będą pracować w 15 osobowych grupach pod opieką nauczyciela w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 oraz w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 (dwie edycje programu dla różnych grup uczestników).
Nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają niezbędne wsparcie merytoryczne (udział w szkoleniu, scenariusze zajęć, bieżące konsultacje), możliwość udziału w wizycie studyjnej w Oslo oraz wynagrodzenie za realizowane w ramach projektu zajęcia.
Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać do 28 listopada 2022 r. scan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w zakładce: "Pobierz") na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży tel. 22 826 10 16 lub mailowo (korzystając z adresu do zgłoszeń).