Logika ekologii

aktualności

 

Szkolenie przygotowawcze trenerów realizujących program 

W dniach 16-18 grudnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się trzydniowe szkolenie przygotowujące nauczycieli szkół ponadpodstawowych województw mazowieckiego (bez Warszawy) i lubelskiego do pełnienia roli trenerów prowadzących program "Logika ekologii". 

Nauczyciele zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, który miał miejsce w listopadzie 2022 r. 

Uczestnicy szkolenia, oprócz szczegółowego zapoznania się z projektem Logika ekologii, jego celem, założeniami, działaniami i harmonogramem, będą mieli okazję osobiście poprowadzić superwizowane warsztaty w oparciu o przygotowane scenariusze. Podobne warsztaty, od początku II semestru roku szkolnego 2022/2023 będa prowadzili w swoich szkołach z grupami młodzieży ze szkół branżowych I stopnia oraz techników. 

 

 

Spotkania informacyjno-promocyjne 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu Logika ekologii. 

W spotkaniach weźmą udział m.in. przedstawicielki pratnera norweskiego - New School z Oslo. 

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego (bez Warszawy) dlatego zapraszamy odpowiednio: 

  • 8 grudnia 2022 r., godz. 15.00 - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, Lublin 
  • 9 grudnia 2022 r., godz. 10.00 - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału, pisząc na: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl 

 

Zaproszenie do udział w projekcie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zaprasza nauczycieli województwa lubelskiego i mazowieckiego (bez Warszawy) do wzięcia udział w projekcie „Logika ekologii”, finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Projekt adresowany jest do młodzieży szkół branżowych i techników w województw mazowieckiego i lubelskiego. Projekt zakłada realizację warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji społecznych młodzieży oraz edukacji konsumenckiej i ekologicznej poprzez realizację inicjatyw związanych z ochroną środowiska.
Uczestnicy projektu tj. młodzieży w wieku 15-19 lat, będą pracować w 15 osobowych grupach pod opieką nauczyciela w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 oraz w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 (dwie edycje programu dla różnych grup uczestników).
Nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają niezbędne wsparcie merytoryczne (udział w szkoleniu, scenariusze zajęć, bieżące konsultacje), możliwość udziału w wizycie studyjnej w Oslo oraz wynagrodzenie za realizowane w ramach projektu zajęcia.
Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać do 28 listopada 2022 r. scan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w zakładce: "Pobierz") na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży tel. 22 826 10 16 lub mailowo (korzystając z adresu do zgłoszeń).