Kreatywna młodzież

o programie

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Gali Podsumowującej realizację programu "Kreatywna młodzież" 
 
Gala odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w godz. 10.00-12.00 w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. 
 
W programie m.in.: 
- prezentacja studenckich projektów innowacji społecznych oraz młodzieżowych projektów innowacji technicznych;
- premiera filmu z finałowych prezentacji projektów innowacji,
- zaproszenie do udziału w miejskich programach aktywizacji młodzieży oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy (m.in. „Start Up Jump”
- ogłoszenie laureatów i wręczenie dyplomów,
- InnoShare – spotkanie z przedstawicielami biznesu Polski Innowacyjnej, losowanie wejściówek na InnoShare 2019
 
Na zakończenie ok. godz. 12.00 zapraszamy na wspólny lunch i słodki poczęstunek. 
 
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału do 5 czerwca 2019 r. na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl 
 
 
 
 
O programie
 
Program „Kreatywna młodzież" adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych tj. szkół branżowych I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.

Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, podczas przygotowania projektów innowacji technicznych lub innowacji społecznych.  
Program realizowany będzie w formie konkursu innowacji technicznych (adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz konkursu na projekty innowacji społecznych (adresowany do studentów). 

Grupom młodzieży uczestniczącym w konkursie na innowacje zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów innowacji technicznych otrzymają nagrody finansowe. 

Podczas programu młodzież, oprócz możliwości realizacji własnych pomysłów, będzie miała także okazję do nawiązania kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu. Młodzież szkół ponadpodstawowych będzie też miała okazję nawiązać współpracę ze studentami kół naukowych warszawskich uczelni podczas spotkań mentoringowych, które będą elementem procesu tworzenia prototypów innowacji. 


Na zakończenie zorganizowana zostanie gala podsumowująca z udziałem m.in.: młodzieży i studentów ze szkół i uczelni, które wezmą udział w programie; nauczycieli; przedstawicieli biznesu, w tym jurorów konkursu na innowacje; przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz przedstawicieli Urzędu m. st. Warszawy. Wychodząc z założenia, że spotkanie różnych grup młodzieży podczas gali może stanowić dobrą okazję dla zapoznania młodzieży z możliwościami rozwoju kariery zawodowej i wsparcia młodzieżowej przedsiębiorczości w ramach działań podejmowanych na terenie m.st. Warszawy, planowane jest zorganizowanie gali w Centrum Kreatywności Targowa.

Program "Kreatywna młodzież" uwzględnia główne założenia Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 oraz Programu Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości.