Life Skills - trening kompetencji społecznych

o programie


Program „Life Skills – trening kompetencji społecznych” realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu JP Morgan Chase Foundation. W programie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników z Warszawy.

Cel
Program „Life Skills – trening kompetencji społecznych” ma na celu rozwijanie umiejętności sprzyjających zatrudnieniu młodzieży ze szkół zawodowych i techników. W trakcie trwania programu młodzież będzie miała możliwość rozwijania różnych kompetencji społecznych (zarówno poprzez udział w zajęciach jak i poprzez realizację projektów społecznych i innowacji technicznych). Będzie miała również możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami i nauczy się  planować własną ścieżkę kariery.

Adresaci programu
Program skierowany jest w pierwszej kolejności do ok. 1 500 uczniów z Warszawy, którzy będą pracowali pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli.

Komponenty programu
Na program składa się:
•    cykl 25 lekcji wg przygotowanych scenariuszy (zajęcia prowadzone metodą warsztatową),
•    realizacja przez grupy uczniów projektów społecznych (z elementami podróży po rynku pracy),
•    opracowanie przez grupy uczniów projektów innowacji technicznych (w formie konkursu),
•    realizacja spotkań z pracodawcami i przygotowanie uczniów do samodzielnego szukania miejsca praktyk.

Realizacja
Realizacja programu rozpocznie się od szkoleń dla nauczycieli, przygotowujących ich do przeprowadzenia programu w szkołach.
Szkolenie zaplanowane zostało w następujących terminach: 21-23 listopada 2014 r. oraz 5-7 grudnia 2014 r.
Następnie rozpoczną się zajęcia w szkołach w oparciu o przygotowane, i przekazane nauczycielom podczas szkoleń, scenariusze. Zajęcia będą prowadzone w grupach ok. 25 osobowych. Podczas lekcji będą rozwijali swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Nauczą się pracy zespołowej, będą szukać swoich zalet osobistych, nauczą się rozwiązywania problemów, osiągania  porozumienia, stawiania sobie celów i radzenia sobie z konfliktami.
Pod koniec cyklu zajęć rozpocznie się realizacja kolejnych komponentów programu, w tym:
- realizacja projektów społecznych powiązanych z podróżą po rynku pracy; w ten sposób uczniowie będą mogli w praktyce rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, nabyte podczas zajęć,
- konkurs na innowacje techniczne – uczniowie będą mieli możliwość zaprezentować swoje nowatorskie pomysły dotyczące różnych branż, odpowiadające ich zainteresowaniom bądź profilowi szkoły; najlepsze pomysły zostaną nagrodzone m.in. poprzez przekazanie środków finansowych na zbudowanie prototypu zgłoszonego pomysłu;
- spotkania z pracodawcami i przygotowanie do samodzielnego poszukiwania miejsc staży zawodowych.

Harmonogram:
•    wrzesień – listopad 2014 r.: nawiązanie kontaktów ze szkołami, opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów i dla nauczycieli, rekrutacja uczestników programu;
•    listopad – grudzień 2014 r.: szkolenie dla nauczycieli, rozpoczęcie zajęć w szkołach;
•    styczeń – czerwiec 2015 r.:  kontynuacja zajęć w szkołach, realizacja projektów społecznych oraz konkursu na innowacje techniczne; spotkania z pracodawcami;
•    wrzesień – grudzień 2015 r.: kontynuacja projektów społecznych, konkursu na innowacje techniczne oraz spotkań z pracodawcami; prezentacja wyników podróży po rynku pracy w szkołach;
•    styczeń  – luty 2016 r.: kontynuacja spotkań z pracodawcami; gala finalowa programu; podsumowanie.

Kontakt:
Sławomir Piwowarczyk
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa
e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
tel. 022 826 10 16