Kreatywna młodzież

innowacje techniczne

 
Wznawiamy II edycję konkursu na innowacje!
Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do przesyłania zgłoszeń własnych, innowacyjnych pomysłów!
 
 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI
 
Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2020 r. 
 
Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną wznawiamy kontynuację programu. 
Zgłoszenia przesłane w terminie do 8 kwietnia 2020 r. będą brane pod uwagę. Grupy młodzieży, które już przesłały zgłoszenia mogą przygotować i zgłosić dodatkowe, nowe pomysły. 
 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”,
współfinansowanego przez m.st. Warszawę

1./ Program „Kreatywna młodzież” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
2./ Konkurs adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.
3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
4./ Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).
5./ Konkurs jest dwuetapowy.
I etap - do 20 października 2020 r. – zgłoszenie pomysłów innowacji,
II etap – opracowanie prototypu innowacji (około miesiąca od ogłoszenia wybranych pomysłów).
6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury, które dwudziestu wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości 1 500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.
7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się w listopadzie 2020 r.
8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe. 
9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia pomysłu,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.
10./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/kreatywna młodzież/innowacje techniczne).
11./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.
 
 
 
 
 
 
W I edycji konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież” wpłynęło aż 51 zgłoszeń pomysłów innowacji.
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie zgłoszeń ciekawych, bardzo przydatnych rozwiązań i pomysłów innowacji.

Z uwagi na ograniczone możliwości realizacyjne wybranych zostało 10 zgłoszeń, których autorzy otrzymają zaproszenie do udziału w prezentacji finałowej oraz dofinansowanie na realizację prototypów.

Decyzją jury z dnia 14 listopada 2019 r. do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostały zgłoszenia (kolejność przypadkowa):
1./ Przenośny układ pomiaru czasu; Bednarska Szkoła Realna
2./ Tester jakości powietrza wewnętrznego TJP-1; LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
3./ Adiuwatka w ortopedii u progu XXI wieku; Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka
4./ Modułowe wielofunkcyjne deski do krojenia; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
5./ Bezpieczny Nawrót Pociągu (BNP); Technikum nr 7 d. "Kolejówka"
6./ Propionowy wege-gurt, jako źródło naturalnej niezbędnej witaminy B12; Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego
7./ Klapki przywódcy; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
8./ Runve; Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
9./ Elektrownia w nowej odSłonie; Zespół Szkółnr 36 im. M. Kasprzaka
10./ Teaexpress - autonomiczny express do herbaty; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1


Serdecznie gratulujemy zarówno wyróżnionym, jak i wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie, zgłaszając własny pomysł.

Już dziś chcielibyśmy zapowiedzieć, że na początku 2020 r. ogłoszony zostanie nabór zgłoszeń II edycji konkursu.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
 
» » »
 
 
 
Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do przesyłania zgłoszeń własnych, innowacyjnych pomysłów.
 
 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI
 
Na zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2019 r. 
 
 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”,
współfinansowanego przez m.st. Warszawę

1./ Program „Kreatywna młodzież” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
2./ Konkurs adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.
3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
4./ Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).
5./ Konkurs jest dwuetapowy.
I etap - od 1 października do 8 listopada 2019 r. – zgłoszenie pomysłów innowacji,
II etap – opracowanie prototypu innowacji (miesiąc od ogłoszenia wybranych pomysłów).
6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury, które dwudziestu wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości 1 500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.
7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się w grudniu 2019 r.
8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe. 
9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia pomysłu,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.
10./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/kreatywna młodzież/innowacje techniczne).
11./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.
 
 
 
Inspiracje, wsparcie merytoryczne
 
Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na innowacje techniczne. Pomysły innowacji mogą dotyczyć dowolnej dziedziny życia; mogą być związane z profilem szkoły lub dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Grupom młodzieży uczestniczącym w konkursie zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów innowacji otrzymają nagrody finansowe. Zapraszamy młodzież do skorzystania z dwóch form działań inspirujących: 

Pierwsza z nich to warsztat SmartCity, który odbędzie w drugiej połowie października 2019. Wiecej szczegółów przekażemy wkrótce. 

Druga forma to warsztaty inspirujące prowadzone przez studentów Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Warsztaty będą realizowane w szkołach, w terminiach ustalanych indywidualnie z przedstawicielem Koła Naukowego. Studenci podzieliliby się tym jak powstają innowacyjne pomysły w Kołach Naukowych i zachęcaliby młodzież, by poszukiwała nowych rozwiązań w rożnych dziedzinach życia. 

Aby skorzystać z warsztatów (warsztat SmartCity lub warsztaty inspirujące) należy przesłać mailowe zgłoszenie zawierające  imię, nazwisko i numer telefonu na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl