Kreatywna młodzież

innowacje techniczne

Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do przesyłania zgłoszeń własnych, innowacyjnych pomysłów.
 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI
 
Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2019 r.
 
 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”,
współfinansowanego przez m.st. Warszawę

1./ Program „Kreatywna młodzież” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
2./ Konkurs adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.
3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
4./ Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).
5./ Konkurs jest dwuetapowy.
I etap - do 12 kwietnia 2019 r. – zgłoszenie pomysłów innowacji,
II etap – opracowanie prototypu innowacji (miesiąc od ogłoszenia wybranych pomysłów).
6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury, które dwudziestu wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości 1 500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.
7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się w maju 2019 r.
8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe. Pula nagród wynosi ponad 14 000 zł. Szczegółową strukturę nagród określi jury konkursu.
9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia pomysłu,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.
10./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/kreatywna młodzież/innowacje techniczne).
11./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.
 
 
 
Inspiracje, wsparcie merytoryczne
 
Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na innowacje techniczne. Pomysły innowacji mogą dotyczyć dowolnej dziedziny życia; mogą być związane z profilem szkoły lub dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Grupom młodzieży uczestniczącym w konkursie zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów innowacji otrzymają nagrody finansowe. Sam proces zgłaszania i wyboru pomysłów będzie miał miejsce od stycznia 2019 r. Teraz pragniemy zaprosić młodzież do skorzystania z dwóch form działań inspirujących: 

Pierwsza z nich to warsztat SmartCity, który odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w Centrum Zielna, (ul. Zielna 37). Rozpoczęcie o godz. 11.00 (zapewniamy poczęstunek). Warsztat poprowadzi Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, który zajmuje się m.in. zarządzaniem, kreowaniem wizji, rozwojem innowacji oraz szkoleniami kreatywnymi.

Druga forma to warsztaty inspirujące prowadzone przez studentów Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Warsztat byłby realizowany w Państwa szkole, w dogodnym dla Państwa terminie ustalonym indywidualnie z przedstawicielem Koła Naukowego (w listopadzie lub grudniu). Studenci podzieliliby się tym jak powstają innowacyjne pomysły w Kołach Naukowych i zachęcaliby młodzież, by poszukiwała nowych rozwiązań w rożnych dziedzinach życia. A w przyszłym roku młodzież będzie mogła zgłosić swoje pomysły do konkursu na innowacje. Zachęcamy do tego, by zgłosić "zapotrzebowanie" na taki warsztat lub warsztaty. W odpowiedzi otrzymacie Państwo kontakt do studenta w celu indywidualnego ustalenia terminu. 

Aby wziąć udział w warsztacie SmartCity należy do 3 grudnia 2018 r. na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl przesłać mailowe zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko i numer telefonu. Na ten sam adres proszę także kierować zgłoszenia zapotrzebowania na warsztaty inspirujące.