Zapytanie ofertowe nr 2016/01
Dotyczy: oszacowania kosztów istniejących narzędzi internetowych 

W związku z realizacją programu, wykorzystującego nowoczesne narzędzia edukacyjne, zwracamy się z zapytaniem ofertowym do ekspertów, informatyków i  programistów, o dokonanie analizy finansowej istniejących narzędzi internetowych:
1./ gry decyzyjnej,
2./ platformy grywalizacyjnej.

Oszacowanie kosztów stworzenia gry i platformy powinno zostać dokonane w oparciu o analizę ich opisów, zawierających m.in. parametry techniczne oraz sprawdzenie funkcjonalności ww. narzędzi internetowych.

Oferta powinna zawierać:
- nazwę firmy lub imię i nazwisko Oferenta,
- krótki opis posiadanych kwalifikacji i doświadczeń,
- proponowany termin przygotowania analizy finansowej,
- oczekiwane wynagrodzenie (kwota netto).

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 30 września 2016 r. na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Sławomir Piwowarczyk, tel. 22 826 10 16