Archiwalne zapytania ofertoweZapytanie ofertowe nr RS_01_2019_OF (archiwalne)
Dotyczy:dotyczy wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach programu "Równać Szanse” (RS_01_2019_OF)

Opis przedmiotu zamówienia  i wzór oferty


Zapytanie ofertowe nr 2015/01 (archiwalne)
Dotyczy:realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat w Ostrołęce
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2015/02 (archiwalne)
Dotyczy:realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat w Warszawie
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2014/05 (archiwalne)
Dotyczy:usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sal w ramach Projektu "PwP Nowe Kompetencje"
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2014/04 (archiwalne)
Dotyczy: druku dwóch publikacji w ramach projektu „Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich”
zapytanie ofertowe
formularz ofertowyZapytanie ofertowe nr 2014/03 (archiwalne)
Dotyczy: realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat w Ostrołęce
zapytanie ofertowe
formularz ofertowyZapytanie ofertowe nr 2014/02 (archiwalne)
Dotyczy: realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2014/01 (archiwalne)
Dotyczy:usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sal w ramach Projektu "PwP Nowe Kompetencje"

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2013/02/PwP (archiwalne)
dotyczy: zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do projektów animacyjnych:
laptop, kamera, aparat fotograficzny, dyktafon  w ramach projektu „PwP Nowe Kompetencje”
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2013/01/PwP (archiwalne)
Dotyczy:usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmuj sali w ramach Projektu "PwP Nowe Kompetencje"
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2012/05 (archiwalne)
Dotyczy: usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sali na potrzeby szkolenia w Warszawie
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
 
Zapytanie ofertowe nr 2012/06 (archiwalne)
Dotyczy: usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sali na potrzeby szkolenia w Krakowie
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 2012/07 (archiwalne)
Dotyczy: usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sali na potrzeby szkolenia w Poznaniu
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2012/04 (archiwalne)

Dotyczy: druku materiałów edukacyjnych. 
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 2012/03
(archiwalne)
Dotyczy: przygotowanie do druku dwóch publikacji.
zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 2012/02 (archiwalne)
Dotyczy: druk materiałów edukacyjnych.
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe nr 2012/01 (archiwalne)
Dotyczy: druk materiałów edukacyjnych.
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy