procedura

Wspieramy projekty organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz nieformalnych grup młodzieżowych tylko w ramach ogłaszanych konkursów.

Co najmniej miesiąc przed ostatecznym terminem nadsyłania wniosków o dofinansowanie pojawia się informacja o rozpoczęciu konkursu.

Na stronie internetowej zamieszczamy wówczas formularz wniosku o dotację oraz zasady konkursu, którymi należy się kierować wypełniając wniosek.