numer konta

ING Bank Śląski
Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-950 Warszawa
konto nr : 05 1050 0086 1000 0022 7362 0944