Europa z naszej ulicy

bieżąca edycja

 

 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Europa z naszej ulicy" w roku szkolnym 2019/2020.
 

Program ma na celu: 
- odkrywanie przez młodzież  wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, 
- rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości, 
- rozwój kompetencji społecznych młodzieży. 

Program adresowany jest do zespołów młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (od 4 do 6 osób) z całej Polski

 
Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w programie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki lokalnej społeczności ze wspólną europejską tradycją i wartościami.
 
Nagrodą w konkursie jest wizyta studyjna w Brukseli.
 
Szczegółowe zasady i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce "pobierz"
 
Termin zgłoszeń: 13 grudnia 2019 r.