Zgłoszenie projektu innowacji społecznej (formularz dla studentów)
Prosimy o podanie tytułu, który charakteryzuje to co zamierzacie zrobić
Prosimy o podanie nazwy uczelni, na której studiujecie
Prosimy o podanie imię i nazwiska osoby kontaktowej z danymi (e-mail, tel.) umożliwiającymi kontakt.
Prosimy o określenie liczby studentów, którzy włączą się w realizację projektu, pamiętając że grupa powinna liczyć przynajmniej 10 osób
Prosimy o napisanie skąd wziął się pomysł innowacji społecznej; dlaczego to co planujecie jest ważne; na jaką potrzebę odpowiada Wasz projekt; jakie ma znaczenie społeczne
Prosimy o opisanie na czym będzie polegał Wasz projekt.
Prosimy o wymienienie i opisanie kolejnych działań/etapów, które będziecie podejmować realizując projekt
Prosimy o podanie terminu (od…. do….) realizacji projektu, pamiętając, że w tym czasie należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji, m.in. przygotowanie, podział zadań, realizacja, sprawozdanie etc.
Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli, na co przeznaczycie środki finansowe dotyczące realizacji projektu (pamiętając, że maksymalna kwota na realizację projektu to 1300 zł)
Nazwa produktu/usługi Liczba jednostek
(np. sztuk, godzin ...)
Koszt jednostkowy Koszt całkowity
(liczba jednostek x koszt jednostkowy)