Trening Umiejętności Społecznych

W roku szkolnym 2017/2018 program jest realizowany we Wrocławiu i w Warszawie.
We Wrocławiu przystąpiło do programu 21 nauczycieli i ponad 350 uczniów, a w Warszawie 10 nauczycieli i ponad 240 uczniów.

W programie uczestniczą następujące szkoły:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu
Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu
Zespół Szkół Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu
Europejska Szkoła Branżowa I stopnia i Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

Zespół Szkół Nr 5 w Warszawie
Zespół Szkół nr 39 w Warszawie
Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie
Zespół Szkół Nr 35 w Warszawie
Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie