program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać pocztą na adres:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
lub faksem na numer: 22 826 10 16


pobierz formularz zgłoszeniowy


pobierz opis projektu