biblioteka – centrum informacji lokalnej

 
logo CIL-u

 

Program dotacyjny “Biblioteka – Centrum Informacji Lokalnej” realizowany jest od stycznia 2004 roku dzięki finansowemu wsparciu Fundacji “Przezorność”, której fundatorem jest Prudential plc z Wielkiej Brytanii. 

“Biblioteka – Centrum Informacji Lokalnej to program, w wyniku którego w wybranych miastach Polski powstają – na bazie istniejących bibliotek publicznych – nowoczesne Centra Informacji Lokalnej (CIL). Program adresowany jest do lokalnie działających organizacji pozarządowych, które we współpracy z miejskimi, miejsko-gminnymi, powiatowymi lub miejsko-powiatowymi bibliotekami publicznymi oraz instytucjami samorządowymi będą prowadziły Centrum Informacji Lokalnej(CIL).

Zadaniem organizacji pozarządowych jest koordynacja działań Centrum: badanie potrzeb użytkowników i opracowywanie działań odpowiadających na te potrzeby, ustalanie planu pracy, współpraca z wolontariuszami.

Współgospodarzami CIL powinni być młodzi wolontariusze (16-22 lata), którzy pragną ożywiać społeczność lokalną, prowadząc różnorodne działania na rzecz swojego miasteczka i włączając w ich realizację mniej aktywnych mieszkańców.

W efekcie szkoleniowego i finansowego wsparcia Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży każde Centrum musi spełniać następujące standardy:

  • wyremontowane, ładne i ciepłe pomieszczenie na terenie biblioteki,
  • w wyposażeniu CIL-u standardem są dwa komputery z drukarką i dostępem do internetu,
  • w księgozbiorze biblioteki są podstawowe encyklopedie i leksykony, a także literatura, którą chętnie czyta młodzież (ze szczególnym uwzględnieniem gustów chłopców),
  • biblioteka CIL jest otwarta w godzinach odpowiadających młodzieży,
  • w bibliotece jest czytelnia z gazetami i czasopismami,
  • w ramach CIL-u realizowane są własne projekty grup młodzieżowych,
  • biblioteka wymyśla sobie dodatkową funkcję (np. porady psychologa, wypełnianie kwestionariuszy podatkowych, porady prawne, doradztwo zawodowe),
  • osoby prowadzące CIL i młodzi wolontariusze we współpracy z lokalnymi instytucjami rozwijają program edukacji ekonomicznej młodzieży.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapewnia w pierwszym roku programu pokrycie 50% kosztów rozbudowy, modernizacji, remontów, zakupu wyposażenia, uzupełnienia księgozbioru. W kolejnych latach będzie pomagać w rozbudowie zbiorów i realizacji dodatkowych projektów zaproponowanych przez lokalną społeczność. Oprócz tego organizować będzie szkolenia i seminaria poświęcone doskonaleniu umiejętności pracy środowiskowej, wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi bibliotekami i grupami młodzieży. Podstawowe koszty działania CIL (wynagrodzenie kadry, koszty eksploatacji) zapewnić musi partner lokalny.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY PISAĆ NA ADRES   a.brzezinski@pcyf.org.pl LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z KOORDYNATOREM Arkadiuszem Brzezińskim.