bank inicjatyw młoodzieżowych

    Realizacja projektu została zakończona w maju 2010 roku.

    Program prowadzony był przy wsparciu finansowym Fundacji BRE Bank

    Raport Ewaluacyjny z programu