Trening Umiejętności Społecznych


Program „Trening Umiejętności Społecznych” jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation od roku 2009. Do tej pory w programie uczestniczyli uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników z Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Jego celem jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.

Barierą dla wielu młodych ludzi w Polsce jest brak pewnej grupy umiejętności nazwanych dla potrzeb programu „umiejętnościami pracowniczymi” niezbędnych na wolnym rynku pracy. Dlatego program ma na celu przede wszystkim:
•    rozwijanie umiejętności sprzyjających zatrudnieniu wśród młodzieży,
•    zwiększenie możliwości zatrudnienia,
•    odnalezienie i utrzymanie swojego miejsca na rynku pracy.

Program składa się z dwóch części, z czego pierwsza, teoretyczna, zakłada cykl 25 lekcji prowadzonych przez nauczycieli, podczas których uczniowie szkoleni są w trzech obszarach umiejętności społecznych.
Druga część, praktyczna, to realizacja projektów uczniowskich, stworzonych przez uczniów w trakcie trwania programu, aby także w praktyce mogli nauczyć się pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Realizując projekty wedle własnych pomysłów, w grupach minimum 5-osobowych, młodzi ludzie nie tylko zdobywają umiejętności życiowe, będące celem programu, ale i pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej. Projekty są realizowane przez uczniów samodzielnie, ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad przebiegiem prac.

Kontakt:
Sławomir Piwowarczyk
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa
e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
tel. 22 826 10 16