Aktulanie realizowane programy i projekty



    Podejmując współpracę z ekspertami różnych dziedzin i lokalnymi partnerami, a także opierając się na wynikach aktualnych badań dotyczących dzieci i młodzieży staramy się, by nasze programy odpowiadały na najważniejsze wyzwania i potrzeby. Bardzo nam również zależy na opinii młodych uczestników programów, a także opinii ich rodziców, opiekunów, nauczycieli.

    W zakładkach po lewej stronie znajdują się informacje o realizowanych programach.