Zarząd Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży:

   Michał Olszański - prezes Zarządu Fundacji

   Władysław Bartoszewski - wiceprezes Zarządu Fundacji, skarbnik Fundacji

   Maria Holzer - dyrektor Fundacji

    

   Rada Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży:

   Marek Grzybowski

   Piotr Nesterowicz