o nas

   Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

   Staramy się pomagać liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne. Wsparcie, którego udzielamy, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej - wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.

   Najwięcej możliwości skorzystania z naszych zasobów daje udział w programach i projektach. Dzięki współpracy z ekspertami różnych dziedzin i lokalnymi partnerami, a także opierając się na wynikach aktualnych badań dotyczących dzieci i młodzieży staramy się, by nasze programy odpowiadały na najważniejsze wyzwania i potrzeby. Bardzo ważny jest dla nas głos młodych uczestników programów. Ich opinie znacząco wpływają na doskonalenie naszej oferty. Zależy nam na tym, by poprzez udział w programach Fundacji młodzi ludzie mogli rozwijać się zarówno intelektualnie i fizycznie jak również, by rozwijali swoje kompetencje społeczne. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wzrastają ich szanse na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy i życiowy.

   W naszej pracy staramy się patrzeć na dzieci i młodzież przez pryzmat ich środowisk lokalnych. Dzięki temu możemy skuteczniej przyczyniać się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie ich sytuacja jest trudna.

   Fundacja powstała w 1992 roku.

    

    


    

   Z głębokim smutkiem żegnamy Wandę Chotomską, wieloletnią Prezes Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, pisarkę, autorkę wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, damę Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Uśmiechu.

   Od dwudziestu pięciu lat była zaangażowana w działalność Fundacji, zawsze służyła nam swoją niezwykłą wiedzą i doświadczeniem, nieustannie mogliśmy liczyć na Jej radę, przyjaźń i poczucie humoru. Do końca aktywnie uczestniczyła w życiu Fundacji i jej pracach na rzecz dzieci i młodzieży. Będzie nam Jej bardzo brakować.


   Przypominamy jeden z tekstów Pani Prezes napisany dla Fundacji:

   Samodzielność - to nie samotność

       - Wierszem lepiej, wierszem na skróty, wiersz łatwiej
   zapamiętać - dzielił się ze mną swoimi doświadczeniami
   Miron Białoszewski w czasach, kiedy pracowaliśmy razem
   i sygnowaliśmy nasze wspólne wierszowanki skrótem -
   Wanda Miron.

       I chociaż po paru latach nasza spółka rymarska
   przestała istnieć, została pamięć. Na całe dalsze życie i
   na całe dalsze, samodzielne już pisanie. Że wierszem
   szybciej, lepiej. I że - najlepiej razem.

       Śpiewająco to zapamiętałam, bo te dwa słowa stały się później
   tytułem i refrenem jednej z moich piosnek. Piosenka
   funkcjonuje do dziś, a dzieciaki, które ją śpiewają,
   zgadzają się ze mną, że -

            - Kiedy jesteś sam jak palec
           świat wygląda dość paskudnie,
           bo o smutki dużo łatwiej,
           a o radość - znacznie trudniej.
           Najlepiej razem, najlepiej razem
           cieszyć się książką, piosenką, obrazem...

       Uff! Ale mi się zebrało na wspominki. Przepraszam, że
   ja tak ciągle o sobie... Przepraszam? Zaraz, zaraz -
   napisałam - "przepraszam", ale kogo ja mam właściwie
   przepraszać? Kogo i za co?

       Siebie - że mam co wspominać? Że przez tamte lata
   wspólnej pracy nauczyłam się samodzielności i zrozumiałam,
   że samodzielność to nie samotność? Czy może
   Was mam przepraszać za to, że dzielę się swoimi
   doświadczeniami już nie tylko słowem
   pisanym, ale i gadanym?
   Ze wszystkimi się dzielę. Z całą załogą naszej
   Fundacji. Zresztą - nie tylko ja. Wszyscy się ze sobą
   dzielimy doświadczeniami. Cała nasza fundacyjna wspólnota.

       A doświadczenia przekładamy na konkrety. Na pomoc
   dla tych, którym trzeba pomóc, żeby się w życiu nie
   pogubili. Żeby nie byli sami. Żeby uwierzyli w siebie
   i przekonali się, że samodzielność - to nie samotność.
   I żeby po latach podzielili się tym z innymi.

   Wanda Chotomska